naar top
Menu
Logo Print
18/12/2018 - LAURENS PENNINCK

BEPALING VAN DE VERTREKTEMPERATUUR

In België is het gangbaar dat de vertrektemperatuur van het water 45 °C niet overschrijdt. Om de exacte waarde te berekenen, vertrekt men van de zone met de maximale waarde van de specifieke warmteafgifte. Het verschil tussen de temperatuur van het verwarmingswater en de temperatuur van de ruimte kan afgelezen worden van de karakteristieke curve, in functie van de gekozen vloerbedekking en de pasafstand van de buizen.

Om dit in een formule te kunnen gieten, moet ook de temperatuurdaling tussen het vertrek- en het retourwater bekend zijn. In de praktijk is een temperatuurdaling van 5 K een goed uitgangspunt. De waarde moet echter altijd schommelen boven nul en onder 5 K. Als algemene formule geldt:

θV,des = θi – (σ + θi) .exp ( σ / ΔθHdes) / 1 – exp (σ / ΔθHdes)

Er bestaat ook een vereenvoudigde formule, te gebruiken wanneer σ / ΔθHdes kleiner is dan 0,5. De retourtemperatuur wordt dan op haar beurt berekend aan de hand van de volgende formule:

θR,des = qV,des – σ

Als we in de praktijk de waarde van σ vaststellen op 5 K en ΔθHdes groter is dan 10 °C (het gros van de gevallen), dan krijgen we:

qV,des = ΔθH,des + qi + 2,5
qR,des = ΔθH,des + qi – 2,5

De vertrektemperatuur wordt doorgaans afgerond om praktische redenen in verband met de regeling. Nadien moeten de temperatuur­daling en de retourtemperatuur op basis van die waarde herberekend worden.