TECHNIEKEN VOOR HERNIEUWBARE ENERGIE

Bart Tommelein, Vlaams minister van Energie, bespreekt enkele technieken voor hernieuwbare energie. Hij toont aan op welke technieken de installateurs zich in de toekomst moeten focussen. 

Welk effect wordt beoogd met de verhoogde premies voor warmtepompen?
“De premies voor warmtepompen bleken te laag t.o.v. hun aankoopprijs. Warmtepompen bieden een zeer milieuvriendelijke manier van verwarmen; meer warmtepompen moeten de prijs doen dalen en het aandeel van groene warmte in Vlaanderen doen stijgen."


Geothermie is op vandaag nog zeer duur: hoe wilt u deze technologieën een duwtje in de rug geven?

“De Call Groene Warmte, die elk jaar minstens één keer wordt opengesteld, voorziet sinds 2015 ook in een budget voor diepegeothermieprojecten. We bekijken momenteel of we de capaciteitsvoorwaarde kunnen verlagen, om zo meer projecten de kans te geven om mee te doen. Daarnaast onderzoeken we of en hoe een garantieregeling eruit zou kunnen zien. In onze buurlanden bestaan er verschillende systemen om o.a. het boorrisico te verzekeren; hoe we dit kunnen toepassen in Vlaanderen, wordt verder onderzocht door PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen)."

Welke concrete doelstellingen zijn er op het vlak van energieproductie via windmolens?
“Sinds ik minister van Energie in de Vlaamse regering ben en niet langer staatssecretaris van de Noordzee in de federale regering, ben ik bevoegd voor onshore windmolens en dus niet langer voor offshore windmolens. We hebben onlangs 'Windkracht 2020' gelanceerd, waarmee we de vergunningsprocedure willen versnellen. Een absolute noodzaak, want tussen 2016 en 2020 willen we 280 extra windmolens plaatsen. Het vergunnen van windmolens willen we vereenvoudigen via de omgevingsvergunning: we herbekijken de omzendbrief grote windmolens en schaffen de omzendbrief kleine en middelgrote windmolens af. Wat de subsidiëring via groenestroomcertificaten betreft, gaan we wel nog enkele optimalisaties uitvoeren (bv. windfactor, verlengingsregeling)."

“De premies voor warmtepompen bleken te laag t.o.v. hun aankoopprijs. Meer warmtepompen moeten de prijs doen dalen en het aandeel van groene warmte in Vlaanderen doen stijgen"

Hoe ziet u de toekomst van (micro)warmte-krachtkoppeling?
“Wkk heeft zeker haar voordelen: je hebt minder energie nodig om elektriciteit en warmte samen op te wekken dan apart. Je springt dus efficiënter om met energie en stoot minder CO2 uit. In de industrie en in grote gebouwen met een grote warmtevraag is een dergelijke toepassing logisch. Microwarmte-krachtkoppeling voor particulier gebruik kan interessant zijn, maar hiervoor moet de warmtevraag wel voldoende groot zijn. Met wkk kom je in aanmerking voor warmte-krachtcertificaten; Wkk-installaties met een vermogen tot 10 kW kunnen gekoppeld worden aan een terugdraaiende teller, waarmee er op de elektriciteitsfactuur bespaard wordt."

Zijn er stimulansen voor collectieve warmtenetten?
“Projecten die een warmtenet willen aanleggen, kunnen meedoen aan de Call Groene Warmte. Onder de rubriek 'restwarmte' is een budget voorzien dat voornamelijk naar de aanleg van warmtenetten gaat."

Welke verwarmingsoplossing is volgens u het meest toekomstbestendig?
“Hiervoor moet je steeds kijken naar de situatie in de specifieke omgeving waar men woont, bouwt en leeft. Sowieso moet men altijd eerst investeren in isolatie; de goedkoopste en groenste kWh is die die je niet verbruikt! Daarnaast moet bekeken worden welke mogelijkheden de omgeving en de specifieke situatie te bieden hebben: bestaat de mogelijkheid om een huis/appartement aan te sluiten op een bestaand warmtenet of heb je bv. een zuidgericht dak waar je PV- of thermische panelen voor een zonneboiler op kan leggen?"

“The internet of things, smart grids, digital meters,... Er staat elektriciens een interessante en uitdagende periode te wachten"

Op welke technieken moeten installateurs volgens u hun pijlen richten?
“In het kader van de energietransitie moeten zij prioritair inzetten op zon, wind en warmte. De opslag van energie wordt dé uitdaging voor de komende jaren. De technologie voor kleine en middelgrote batterijen is vandaag het verst gevorderd. Centrale vormen van opslag zijn in Vlaanderen niet zo evident. Verder biedt de opslag via waterstof of power to gas ook een mogelijkheid. Overigens kunnen ook elektrische voertuigen slim gebruikt worden om piekvragen op te vangen en het distributienet te ontlasten. We gaan nu snel een kader creëren rond energieopslag, momenteel zijn hiervoor nog geen ondersteuningsmaatregelen uitgewerkt, maar ik sluit niets uit. Batterijen zijn de toekomst, maar voor een échte doorbraak zijn er toch nog enkele evoluties nodig; de digitale meter is daar een van. Ook hiervoor zijn we het kader aan het uitwerken, dit zal er zeer snel zijn. De uitrol zal dan hopelijk tegen het einde van deze legislatuur volgen." 

Reageer

 

Kleurenschema
Aantal tegels per rij
Beeldverhouding
Weergave
Hoeken afronden
0

Welkom bij Sanilec 

Sanilec maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en te personaliseren. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met Het privacy- en cookiebeleid.