naar top
Menu
Logo Print
03/12/2019 - LAURA ENGELS

“HET VERTROUWEN WINNEN VAN DE KLANT DOOR BELOFTES NA TE KOMEN”

JAN VERANNEMAN VAN VENTECHNIX ZWEERT BIJ PERFECTIONISME, KWALITEITSVOLLE AFWERKING EN SPECIALISATIE

Jan Veranneman (VENTechnix) staat al tien jaar als zelfstandige in het vak van de installatie en het onderhoud van ventilatietechnieken en luchtkanaalreiniging. Gedurende de jaren heeft hij een respectabele reputatie opgebouwd onder collega’s en klanten, omdat hij een man van zijn woord is die perfectionisme en netheid hoog in het vaandel draagt. In 2019 behaalde hij de derde plaats van de Sanilec Awards met de implementatie van de PKom4 in een passief bouwproject. Toch blijft de zaakvoerder met beide voeten op de grond en behandelt hij elke opdracht steeds alsof het opnieuw zijn eerste zou zijn.

ZELF HET HIAAT OP DE BELGISCHE MARKT INVULLEN 

JanVeranneman
Jan Veranneman, zaakvoerder van VENTechnix: "Het liefst werk ik samen met onderaannemers"

“Tot mijn 39e heb ik altijd in loondienst gewerkt voor verschillende technische jobs. Zelf genoot ik ook een technische opleiding als graduaat elektromechanica. Mijn eigen verbouwingen gaven echter de doorslag om zelfstandig te worden en mij te specialiseren in ventilatietechnieken, -onderhoud en lucht­kanaalreiniging”, getuigt Veranneman. “Rond 2005 was het heel moeilijk om hier iemand te vinden die op de hoogte was van het venti­latiegebeuren. Enkel Nederland had enkele firma’s die daarin gespecialiseerd waren. Met VENTechnix deed ik in het begin ook elektriciteitswerken omdat ik toen nog niet wist of het ventilatiegebeuren hier zou aanslaan. Er waren toen wel mensen die A- of C-systemen installeerden. De doorsneeventilatiesystemen, nu daarentegen, zijn D-systemen. Tegenwoordig heb ik de elektriciteitswerken volledig achterwege gelaten.”

SPECIALISATIE EN UITBESTEDING 

De veeleisende perfectionist

“Het is niet per se een bewuste keuze om alleen te werken, maar het valt me op dat ik zelf zeer perfectionistisch ben en bijgevolg erg veel eis van de mensen die met mij meegaan. Alles moet proper worden afgewerkt en zorgvuldig worden opgeruimd. Het is hierdoor dat ik een tevreden en trouw cliënteel heb opgebouwd dat altijd naar VENTechnix teruggrijpt. Ik moet soms met spijt in het hart potentiële klanten weigeren omdat mijn agenda zo vol staat.”

"Het kost evenveel tijd om ventilatiebuizen meteen correct te monteren als om ze scheef te installeren. Het zijn misschien maar details, maar zij maken wel degelijk het verschil!”

- Jan Veranneman (VENTechnix)

Werken met onderaannemers

“Eigenlijk werk ik niet altijd alleen”, vertelt Veranneman. ”Soms werk ik met jobstudenten en interims. Het liefst werk ik samen met onderaannemers, zelfstandigen die ook technisch aangelegd zijn en die mij professioneel goed ondersteunen, ook al zijn het geen geschoolde ventilatietechnici.” Hij is zeer tevreden over deze samenwerking omdat zij hem bijstaan bij grotere klussen. Al wil hij zich echt beperken tot residentiële en overzichtelijke niet-residentiële projecten: “Ik kan moeilijk wekenlang met hetzelfde project bezig zijn, terwijl ik mijn andere projecten dan nood­gedwongen zou moeten verwaarlozen. Dat past niet bij wat ik mijn klanten wil bieden.”

instortkanalen
Instortkanalen die in de uitvullingslaag van de vloer verwerkt worden.
Voor moderne woningen komt er steeds meer vraag naar dit soort ventilatiekanalen

 

Specialisatie

Volgens Veranneman is het noodzakelijk om te specialiseren doordat de eisen inzake ventilatie alsmaar strenger worden. De isolatienormen blijven stijgen en dat zorgt ervoor dat het ventileren zelf een onmisbaar element wordt in nieuwbouwwoningen en grondige renovaties.

VENTechnix voert ook het onderhoud en de reiniging uit van installaties die niet door hem geplaatst zijn en ook van merken die hij zelf niet installeert: “De basis van alle toestellen is in essentie hetzelfde, dus het is zeker geen risico om dit te doen. Wel heb ik niet van alles reserveonderdelen. Gelukkig zijn de importeurs gemakkelijk terug te vinden. Het is ook niet zo dat er honderd verschillende merken zijn, dus na tien jaar ben ik wel al met zowat alle merken in aanraking gekomen.” Toch wil hij zijn potentiële klanten altijd aanraden om een technicus te nemen die zowel installatie als onderhoud doet: “Je zou toch ook geen auto kopen bij een garagist, als die zelf niet het onderhoud voor zijn rekening neemt?”

Luchtkanaalboringen
Grote kanalen vergen grote doorboringen. “Betonboringen probeer ik altijd zelf te doen, toch tot een diameter van 250 mm. Wanneer de diameter groter is of er te veel kanalen moeten worden geboord, schakel ik een externe firma in”

Luchtkanaalreiniging

Veranneman benadrukt het belang van luchtkanaalreiniging: “Langzamerhand begint dit echt een belangrijk punt te worden, ook voor residentiële woningen. Luchtkanalen moeten om de drie jaar geïnspecteerd worden en de reiniging vindt elke negen jaar plaats volgens het WTCB. Alle systemen die in het begin van de opkomst van onze stiel geplaatst zijn, zijn nu ongeveer toe aan een reiniging. De vraag hiernaar begint dus zeker te stijgen. Het stof stapelt zich zowel in de extractie- als in de pulsiekanalen op. Hierdoor kan er schimmel- en bacterievorming ontstaan, wat de lucht die in de leefomgeving terechtkomt, ongezond maakt. Stofophoping brengt de ventilatoren in onbalans, waardoor die op hun beurt sneller zullen slijten. Daarnaast hebben vervuilde kanalen een lager debiet. Het is dus zeker noodzakelijk om op tijd een luchtkanaal­reiniging uit te voeren.”

Reglementeringen

“De reglementering voor ventilatietechnieken komt geleidelijk aan op gang, omdat het een vrij recent fenomeen is. De STS-P-regeling is alvast een goede beslissing, want het intro­duceren van een ventilatieverslaggever zorgt ervoor dat de vereiste debieten worden opgevolgd en dat er een zeker verwachtingsniveau is voor de kwaliteit van ventilatiesystemen. Volgens mij zal er binnenkort wel sprake zijn van een verplichting op het reinigen van ventilatiekanalen op Europees niveau, voornamelijk voor niet-residentiële gebouwen.”

Omgang met klant als centraal aandachtspunt

“Je moet jezelf altijd de vraag stellen wat de klant van jou verwacht. Als ik bijvoorbeeld heb beloofd dat ik er op een bepaald tijdstip zou zijn, dan ben ik daar ook. En als er iets of iemand dit verhindert, dan durf ik naar mijn klanten te bellen met de boodschap dat ik later zal zijn. Je werkt met mensen en hun vertrouwen is enorm belangrijk, dat schept tenslotte ook tolerantie ten opzichte van jou. Indien er een fout gebeurt tijdens de installatie, dan zet ik dat recht. Ook dat is een belofte ten aanzien van mijn klanten. Daarnaast vind ik het noodzakelijk dat je de klant informeert over de installatie die je plaatst. Je moet hen nu eenmaal goed kúnnen begeleiden om eventuele problemen in de toekomst te vermijden.”

“Er is eigenlijk slechts één ding dat men mij kan verwijten”, geeft Veranneman schoor­voetend toe. “Ik loop soms hopeloos achter in het opmaken van offertes, doordat het zo enorm druk is. Om dit nu wat te kunnen indekken en alles wat overzichtelijk te houden, werk ik met Teamleader software. Al moet ik het wel nog wat uitdiepen.”

kanaalwerk in vals plafond
Kanaalwerk in een vals plafond wordt steeds geplaatst met oog voor detail. Achteraan op de foto staan twee overspraakdempers die zorgen voor geluidsdemping tussen verschillende kamers

 

Zelfbouwpakketten

VENTechnix biedt unieke zelfbouwpakketten op maat aan voor de ‘niet zo zelfzekere’-eindklant. “Die zelfbouwpakketten zijn heel interessant. Enerzijds is de klus voor mij sneller geklaard, anderzijds kan de klant zelf meehelpen en kan die erop toezien dat alles loopt zoals voordien werd besproken. Dit schept een fijne vertrouwensband. Ik breng de materialen mee die hij niet heeft en tegelijkertijd bespaart de klant mij enkele uren uit.”

DE NIEUWE GENERATIE VAN TOESTELLEN 

Energiezuiniger en bestuurbaar via een smartphoneapplicatie

“De ventilatiesystemen worden alsmaar energiezuiniger. Die zogenaamde ‘groene golf’ steun ik volledig. Ik moedig mijn klanten aan om groener te denken en erbij stil te staan dat zo’n toestel dag en nacht verbruikt. Het is daardoor beter wanneer energiezuinige ventilatoren worden geïnstalleerd. Door mijn samenwerking met BLAF architecten werk ik vaak mee aan energiezuinige en -neutrale woonprojecten. De normeringen naar luchtdichtheid toe en de implementatie van venti­latietechnieken vind ik in zulke projecten zeer uitdagend. Je mag voor de luchtdichtheid niet zomaar overal gaten boren. Alles wat je doet, moet gecontroleerd worden afgedekt. Als ik bijvoorbeeld een uitvoer naar buiten maak, voorzie ik een rubberen slab, waardoor die uitgang volledig kan worden afgesloten. Zo is het energieverlies minimaal.” De nieuwe generatie van toestellen wordt bijna altijd met de smartphone bediend, en niet (enkel) meer met een driestandenschakelaar. Het toestel wordt via het thuisnetwerk verbonden en via de smartphone kunnen mensen hun installatie zowel binnens- als buitenshuis bedienen.” 

De zaakvoerder houdt het snel veranderende landschap bij door vakbladen en -brochures te raadplegen, importeurs te contacteren en te communiceren met collega’s: “Door met hen samen te zitten, wordt er veel relevante kennis gedeeld die ook in mijn voordeel kan zijn.”

SANILEC AWARDS 2019: 3e PLAATS VOOR VENTECHNIX MET PKOM4

“Ik had helemaal niet verwacht dat ik geselecteerd zou zijn voor een award. De eerste en tweede plaats ging terecht naar die projecten die uitblonken in techniciteit, originaliteit en grootte, maar ik zou zulke werken nooit aankunnen op mijzelf. Het is heel fijn dat er door mijn deelname een apparaat in de kijker is gezet dat eigenlijk nog niet zo courant is.”

PKom4
PKom4

VENTechnix speelde, in samenspraak met BLAF architecten, in op de vraag naar een gecombineerd en compact systeem voor ventilatie, verwarming en de productie van sanitair warm water: de PKom4. Er werd daartoe een ventilatiesysteem D met dubbele warmtepomp geïnstalleerd. De extra warmte die in de lucht van de leefomgeving in de woning zit, wordt door het systeem gerecupereerd om de inkomende lucht extra te verwarmen en om koud water op te warmen. Die opstelling staat in voor het verwarmen en koelen van de pulsielucht en het op­warmen van sanitair warm water dat zich in de geïntegreerde boiler bevindt. “De PKom4 is een gesofisticeerd combitoestel dat het best werkt bij een kleine woning, omdat het debiet van zo’n toestel om en bij 300 kubieke meter is. De woning moet bijgevolg goed geïsoleerd zijn, dan is 1.300 watt toereikend om de volledige woning te verwarmen, te ventileren en te voorzien van warm water.”

Balansventilatie
Compacte opbouw van een balansventilatie

WERK NAUWKEURIG EN PROPER

“Mijn tip voor de toekomstige ventilatietechnicus is dat ze altijd nauwkeurig, zorgvuldig en proper moeten werken. Het kost evenveel tijd om ventilatiebuizen meteen correct te monteren als om ze scheef te installeren. Het zijn misschien maar details, maar ze maken wel degelijk het verschil! Bespaar daarbij dus ook niet op materiaal. Ik gebruik kwaliteitsvolle materialen en beperk me tot een aantal merken waarover ik tevreden ben. Zo werk ik bijvoorbeeld graag met de producten van Pichler, Dantherm en Lindab.“

DE TOEKOMST VAN VENTECHNIX

“Ik heb alles on the job geleerd, een echte beroepsopleiding tot ventilatie-installateur heb ik eigenlijk niet gevolgd. Ik probeer wel zo veel mogelijk permanente vormingen te volgen en deins er niet voor terug om mezelf in vraag te stellen. Vaak werp ik mijn blik op ventilatiekanalen in winkels om hun mechanisme te bestuderen en daarvan bij te leren. Je kunt dat een beroepsmisvorming noemen.”

Veranneman heeft een zoon en een dochter, allebei jongvolwassenen. “Mijn zoon gaat in de vakantie soms met mij mee en hij doet dat heel graag. Maar ik push hen niet in die richting. Liever zou ik hebben dat ze eerst gaan studeren en hun eerste werkervaring opdoen in andere firma’s. Zo krijgen ze een portie levenservaring en mensenkennis mee. Zelfstandig zijn is iets helemaal anders; enerzijds heb je de vrijheid om jouw agenda zelf in te delen, maar anderzijds is het een enorme verantwoordelijkheid.”