naar top
Menu
Logo Print
14/09/2018 - LAURENCE BLONDEEL

AANLEIDING TOT OVERNAMES DOOR ENERGIELEVERANCIERS

We leven in een tijd van energietransitie. Daarmee wordt bedoeld dat de energiegebruiker, op termijn, efficiënter gebruik moet maken van warmte en elektriciteit. Daarnaast moet ook gestreefd worden naar een koolstofarme economie waarbij overgeschakeld wordt naar hernieuwbare energie, die dan nog het liefst opgewekt wordt door de particulier of het bedrijf zelf. Ondanks het feit dat de technologie vandaag nog niet volwassen is, kan die energie reeds gebufferd worden in batterijen. Die opgeslagen energie kan de gebruiker vervolgens aanwenden om elektrische fietsen en wagens op te laden of om andere verbruikers van stroom te voorzien. Dergelijke technologieën zullen de vraag naar gas en elektriciteit doen dalen. Energieleveranciers voelen zich daarom genoodzaakt om in te spelen op andere aspecten van de markt en wensen van de klant.

BELANGRIJKE POSITIE VERWERVEN IN INSTALLATIEMARKT

Geert Fostier
“Wie vandaag een gastechnieker is,
zal binnen tien jaar elektricien moeten worden”
Geert Fostier, hoofd van innovatie en business development bij ENGIE

ENGIE lanceert in 2013 een marktonderzoek met als centraal thema ‘de vergroening van de economie’. Uit de resultaten leren ze dat de b2c-markt fundamenteel aan het veranderen is. Die evolutie is de aanzet om in 2017 Cozie op te richten. Het gaat met andere woorden niet louter om economische motieven, ook al zoeken leveranciers zoals ENGIE naar alternatieve inkomsten, aangezien het gas- en energiegebruik zal dalen onder invloed van de transitie. Geert Fostier, hoofd van innovatie en business development bij ENGIE: “We willen in de komende tien jaar vooral massaal die energietransitie in de praktijk omzetten en het voortouw nemen. Op lange termijn zullen gas en elektriciteit een bijproduct worden als commercieel product. Dat is de reden waarom we nu vooral inzetten op de verkoop van b2c-producten en -diensten, aangezien ENGIE daar tot enkele jaren geleden niet in actief was. Een warmtepomp, bijvoorbeeld, moet niet enkel geplaatst, maar ook onderhouden worden. Wanneer dat niet gebeurt, daalt het rendement. Er komt dus een dienst die ervoor zorgt dat de producten tijdig gecontroleerd en onderhouden worden. Zoals we nu een belangrijke positie bekleden binnen de energiesector, willen we op termijn een belangrijke speler worden op de installatiemarkt. Daarvoor zetten we op dit moment in op een traject van acquisities en organische groei.” Bij die acquisities focust Cozie zich in eerste instantie vooral op grotere bedrijven en minder op eenmanszaken. Die grotere bedrijven zijn vaak minder traditioneel dan de eenmanszaken en bieden een mix van techniekers en installateurs met diverse achtergronden en knowhow. Cozie kan ondertussen een beroep doen op 185 werknemers, actief in vier provincies. Hun ambitie blijft om tegen 2020 actief te zijn in heel België.

Nico De Bie
“In de huidige wereld zijn goede netwerken van partners even belangrijk als directe overnames”
Nico De Bie, hoofd van externe communicatie bij EDF Luminus

DIVERSIFICATIE VAN HET AANBOD

EDF Luminus heeft eveneens jarenlang aan marktonderzoek gedaan en kiest ervoor het bedrijf te laten evolueren van een gas- en elektriciteitsproducent en -leverancier tot een aanbieder van energiediensten in de bredere zin van het woord. Nico De Bie, hoofd van externe communicatie bij EDF Luminus: “Ons eerste partnership dateert reeds van 2014, een belang in Rami Services, een onafhankelijk netwerk van installateurs. Nadien volgden er nog anderen, zowel in de b2c- als in de b2b-sector. De ontwikkeling van een sterk en divers aanbod aan energiediensten om zo meer energie-efficiënte oplossingen te kunnen aanbieden aan onze klanten, is een van de strategische pijlers van EDF Luminus. De impact op het milieu is voor ons een belangrijke drijfveer. Om onze klanten te ondersteunen bij die uitdaging, moeten we diensten kunnen aanbieden die helpen bij de optimalisatie van niet alleen hun energieverbruik, maar ook de eigen productie en zelfs de opslag van energie.” Bij EDF Luminus is ondertussen de meerderheid van bijna 2.000 personeelsleden actief in energie-efficiëntiediensten en hernieuwbare energie. Het bedrijf hoopt tegen 2020 meer dan de helft van zijn brutobedrijfswinst uit diensten en groene energie te halen.

 

 

Gaetan Mondet
“De consumptie van de huishoudens
zal in de komende vijftien jaar verdubbelen”
Gaetan Mondet, commercieel directeur van Lampiris

 

 

 

EEN AANSPREEKPUNT VOOR TOTAALOPLOSSING

Bij Lampiris merken ze eveneens dat de markt aan het veranderen is, en willen ze vooral de klantervaring optimaliseren en technologie toegankelijk maken voor zo veel mogelijk mensen. Gaetan Mondet, commercieel directeur van Lampiris stelt: “De vraag van de gebruiker evolueert mee met de markt. De klant wil niet alleen producten, hij wil ook totaaloplossingen en een enkelvoudig aanspreekpunt dat instaat voor de werkzaamheden en het onderhoud. De nieuwe technologieën worden steeds complexer en het is niet evident voor een zelfstandige installateur om zich systematisch bij te scholen en om bijgevolg de meest geschikte oplossing aan te kunnen bieden. We evolueren naar een situatie waarbij de klant zijn eigen energieproducent zal zijn binnen de eigen energiezuinige woning. Wij streven ernaar onze klanten daar zo goed mogelijk in te begeleiden en hun de juiste technologieën, diensten en groene energie aan te bieden. De leveranciers van morgen zullen dienstverlenende bedrijven zijn die integrale oplossingen aan hun klanten kunnen aanbieden met het daarbij horende onderhoud.”