naar top
Menu
Logo Print
03/10/2017 - VALERIE VERKAIN

TOMMELEIN BEZOEKT RESIDENTIELE BRANDSTOFCELMICRO-WKK

Tommelein“De perfecte aanvulling op de bestaande energiemix"

Vlaams minister van Energie, Bart Tommelein, heeft op 12 september 2017 een bezoek gebracht aan een van de eerste residentiële brandstofcelmicro-wkk's in Vlaanderen. Het toestel dat elektriciteit, verwarming en sanitair warm water levert met behulp van een brandstofcel op gas, is volgens de minister een goede aanvulling op de bestaande energiemix. “Het systeem levert zowel warmte als stroom, en dat op een zeer efficiënte manier", aldus de minister. “Volledig hernieuwbaar is het niet, maar sowieso zal gas de komende jaren nog een belangrijke rol spelen in de energievoorziening."

HET POTENTIEEL VAN RESIDENTIELE BRANDSTOFCELMICRO-WKK'S

De brandstofcelmicro-wkk, de Vitovalor 300-P van Viessmann, werd geïnstalleerd in de woning van Christophe Hars en Francine Rosseeuw in Eernegem en voldoet sinds eind juni 2017 aan de elektriciteitsvraag en de verwarmings- en SWW-behoefte van het koppel en hun twee kinderen. “Op dit moment besparen we al 40% op onze elektriciteitsfactuur", aldus Francine Rosseeuw. “In de wintermaanden verwachten we dat we onze stroomkosten tot nul zullen kunnen terugbrengen."

TommeleinGeen verbranding

“Hoe meer warmtevraag, hoe meer elektriciteit het toestel produceert", aldus Jörg Baeten, communicatieverantwoordelijke van het expertisecentrum voor wkk, COGEN Vlaanderen. “Voor de verwarming van het verwarmings- en SWW-water wordt immers de warmte gebruikt die tijdens de elektriciteitsproductie ontstaat." Het toestel bestaat uit twee eenheden: de brandstofcelmodule en de piekbelastingmodule met een geïntegreerde gascondensatieketel (die bijspringt als het thermische vermogen van de brandstofcelmodule van 1 kW niet voldoet), een heetwaterbuffervat en een warmwaterboiler. Uit het aardgas wordt waterstof gesplitst. Die waterstof wordt in de brandstofcel samengevoegd met zuurstof en hierbij ontstaat een chemische reactie waarbij elektriciteit wordt opgewekt. Behalve elektriciteit ontstaat er ook warmte. Deze warmte wordt opgeslagen in het heetwaterbuffervat en aangewend voor de opwarming van het verwarmingswater en het sanitair warm water.

TommeleinWarmte en elektriciteit

“Deze gelijktijdige opwekking van warmte en elektriciteit zorgt voor een heel hoge energie-efficiëntie, A++", aldus Jörg Baeten. Hierdoor wordt een brandstofbesparing van circa 30% gerealiseerd ten opzichte van de klassieke gescheiden productie. En doordat er geen verbranding plaatsvindt, kent de toepassing nog grote voordelen: zeer lage emissies en quasi geen geluidsoverlast."

Oplossing voor hoge elektriciteitsfactuur

“De brandstofcelmicro-wkk is de perfecte aanvulling op onze energiemix", aldus minister van Energie, Bart Tommelein. “De komende jaren zullen we verplicht zijn om verschillende technieken te combineren, en daarbij zal gas zeker een belangrijke rol spelen. Focussen op enkel volledig hernieuwbare oplossingen zal niet werken, anders komen we er niet." De minister vindt er ook veel in dat het toestel zelf elektriciteit opwekt. “Want vooral de hoge elektriciteitsfactuur baart de consument zorgen", aldus de minister.

TommeleinAlternatief voor zonnepanelen

De brandstofcelmodule produceert max. 15 kWh elektrische energie per dag. “Dat is voldoende voor de basisbehoefte van het gezin", aldus Christophe Van den Eynde, product manager van Viessmann. “De brandstofcelmicro-wkk is dan ook het perfecte initiatief voor wie geen zonnepanelen kan leggen. Zoals voor mensen met een leien dak, zoals hier, of voor huizen met een te kleine dakoppervlakte of een verkeerd georiënteerd dak."

Europese tussenkomst van 8.500 euro

In Europa werden er ondertussen al enkele duizenden gelijkaardige systemen geïnstalleerd. “Europa gelooft in deze oplossing en voorziet een significante financiële tussenkomst. Normaal kost het toestel rond de 20.000 euro zonder plaatsing, maar dankzij de Europese tegemoetkoming via het PACE-project is dat voor de gebruiker maar 11.500 euro."

Werkpunten

Vlaamse subsidiëring is er nog niet. Er is wel een premie in de maak ter vervanging van het huidige systeem van wkk-certificaten. “De aanvraag van die certificaten verloopt vandaag erg omslachtig", aldus Francine Rosseeuw. Een ander werkpunt is de manier waarop brandstofcelmicro-wkk's door de EPB-software worden beoordeeld. Energieconsulent Luc Dedeyne was ook aanwezig tijdens het bezoek van de minister om dit probleem onder de aandacht te brengen: “Doordat het toestel met fossiele brandstoffen werkt, wordt het door de EPB-software niet naar waarde geschat. We moeten hier snel verandering in brengen."