naar top
Menu
Logo Print
08/04/2019 - PIET DEBISSCHOP

TOEKOMST HEET DEGELIJKHEID

Bleys gaat voor topkwaliteit in ventilatie

BleysNaast een uitgediepte normering inzake isolatie voorzag de EPB-regelgeving van 1 januari 2006 ook in een belangrijk luik rond ventilatie. In bijvoorbeeld nieuwbouw is ventilatie hierdoor geen vrije optie meer, maar wel een verplichting die naar relatief nauwe normen luistert. Een echt kwaliteitskenmerk voor de ventilatie-installateur ontbreekt vooralsnog, waardoor de markt een pijnlijk speelveld voor de allesaanbieders blijft. Het installatiebedrijf van Tom Bleys uit Schriek biedt echter louter en alleen ventilatie aan, en wil zich profileren door de klant uitsluitend de hoogste standaard aan te bieden.

VOORGESCHIEDENIS

BleysOp zoek naar een nieuw elan trok Tom Bleys een kleine tien jaar geleden de deuren van zijn toenmalige fietsenzaak voorgoed achter zich dicht. “Het harde werk leverde me louter nog teleurstellingen op, ik geloofde niet langer in de zaak en kon me er niet meer voor opladen. En dan moet je écht stoppen, punt uit“, legt Bleys de toen uitzichtloze situatie uit. De man bleef echter niet bij de pakken zitten en het ondernemersbloed dreef Tom uiteindelijk richting bouwsector.  

“Het harde werk leverde me louter nog teleurstellingen op, ik geloofde niet langer in de zaak en kon me er niet meer voor opladen. En dan moet je écht stoppen, punt uit“

DE OVERSTAP

Eind 2009 startte hij een eigen installatiebedrijf van ventilatiesystemen op, een keuze die hij zich duidelijk niet beklaagt. Bleys: "Qua timing had ik het niet beter kunnen plannen, dat klopt. De regelgeving rond ventilatie was toen nog maar enkele jaren in voege en de markt schreeuwde om bekwame installateurs die ook ventilatiesystemen aanboden."

VOORBEREIDING

BleysVoor de beslissing op zich om voluit voor de ventilatietechniek te gaan, nam de zaakvoerder alvast een royaal sabbatjaar, waarin hij de markt verkende, contacten legde en ook meerdere opleidingen kon volgen. Naast cursussen bij o.a. Syntra en de VIK (Vlaamse Ingenieurs Kamer) liep Bleys een poosje mee op werven van enkele installateurs van wie hij verder de knepen van het vak leerde. Ook een plaatselijke groothandel leverde al van in het begin een consistente ondersteuning aan het toen nog prille installatiebedrijf. “Vooral dan in het accuraat berekenen van ventilatiesystemen blijkt zijn inbreng vandaag voor ons van goudwaarde", erkent Bleys.  

DE MARKT

Bleys“Het aandeel nieuwbouw is altijd al significant hoger geweest dan wat wij in het kader van renovaties aan ventilatiesystemen installeren", verduidelijkt hij nog. Toch verwacht men bij Bleys stilaan een kentering, omdat de wetgeving voor ventilatie bij verbouwingen inmiddels ook aanzienlijk strenger geworden is. Aan opdrachten is er anders geen gebrek: op het bureel liggen op permanente basis zo'n honderd dossiers te wachten op verdere verwerking, en dit verdeeld over de drie mogelijke situaties: offerteaanvragen, nog te beginnen werven en uiteraard ook finalisaties. Planmatig dus een hele opgave."

"In vergelijking met de klassieke installateurs is onze doortocht op een werf van echt heel korte duur; vaak finaliseren wij binnen de drie tot vijf dagen"

Bedrijfseconomisch streeft men bij Bleys daarom meer en meer naar opdrachten binnen grotere volumes zoals de appartementsbouw. "In vergelijking met de klassieke installateurs van bijvoorbeeld nutsvoorzieningen is onze doortocht op een werf van echt heel korte duur; vaak finaliseren wij binnen de drie tot vijf dagen.“ Dit legt onvermijdelijk een zware druk op het orderbeheer, dat een constante aaneensluiting van opdrachten moet waarborgen. “Daarom is de installatie van ventilatiesystemen in bijvoorbeeld een bouwcomplex voor ons merkelijk interessanter; onze tijd ter plaatse is er immers langer, waardoor onze agenda wat meer adem krijgt", aldus Bleys.

DE STANDAARD

BleysDe stijgende vraag naar ventilatie-installateurs was niet altijd een zegen voor de sector: de ventilatietechniek werd door menige zelfstandige in de bouw immers als een gemakkelijke randactiviteit gezien en zo werd er door onkunde heel wat minderwaardig installatiewerk geleverd. Een wereld waar Bleys zich in alle toonaarden van distantieert. “We gaan voor 100% klantentevredenheid en willen bijgevolg topkwaliteit in uitvoering", stelt Bleys fier.

"We willen over de hele lijn voor absolute degelijkheid staan, want op lánge termijn betekent dit winnen"

Om dit te garanderen, wil de installateur op alle vlakken aan de klanten de hoogste standaard blijven aanbieden. Dit houdt niet enkel een onderhoudsvriendelijk concept in. “Als specialist werken we enkel met het beste wat aan o.a. ventilatie-units, montage- en buizenmateriaal op de markt verkrijgbaar is, maar we stellen ook even hoge eisen aan onze mensen."

Van hen verwacht hij in verhouding de nodige werkfierheid. Een belangrijk uithangbord hierbij zijn de werven bij finalisatie; deze worden bij Bleys standaard dan ook krááknet achtergelaten; niet enkel moeten de kanalisaties onberispelijk zijn, ook de omgeving rond de installatie wordt altijd netjes achtergelaten. “We willen over de hele lijn voor absolute degelijkheid staan, ja", maakt de zaakvoerder zich sterk, “want op lánge termijn betekent dit winnen."  

KLANTEN EN VENTILATIE

BleysAls sport- en gezondheidsfreak gelooft Bleys voor de volle 100% in de impact van een goede ventilatie. Daarentegen worden ventilatiesystemen door heel wat klanten als een soort noodzakelijk kwaad gezien, omdat de meerwaarde ervan nog niet of onvoldoende bekend is. Naar voldoening toe is het vak van ventilatie-installateur er dan ook een waarbij je de appreciatie van de klant enkel op lange termijn kunt verdienen, omdat het werk vaak zuiver op basis van de minpunten wordt beoordeeld. Een goed werkende ventilatie levert immers een pakket aan comfort op dat bij de klant zeer snel went en bijgevolg al even snel als 'normaal' wordt aanzien. Doorgaans krijgt de installateur de eerste feedback pas bij een slechtere werking.   Bleys: “We zijn ons ervan bewust dat scoren met ons werk er op korte termijn nooit echt in zit; dat komt altijd later, wanneer de mensen echt beseffen hoe weinig problemen ze met hun installatie tot dan toe ondervinden, of als ze bij een bezoek complimentjes krijgen over de luchtkwaliteit.“  

WELK SYSTEEM?

Systeem C+Er bestaat best wat polemiek over welk systeem nu de voorkeur verdient: het C- of het D-systeem. De C-systemen creëren louter onderdruk voor luchtafvoer en hangen voor de luchttoevoer af van open roosters, terwijl D-systemen de lucht zowel aangezogen als afgevoerd forceren, mét bovendien een warmte-uitwisseling tussen beide luchtstromen binnen in de unit.   Bleys: “Er gaat wat mij betreft niets boven de kracht van systeem D, omdat dit momenteel het enige systeem is dat ventilatie op een succesvolle manier met energiebeheersing combineert", stelt hij. “Het gegeven dat de gecombineerde luchtstromen simultaan met de ventilatiewerking ook nog eens aan warmte-uitwisseling doen, zal volgens mij onvermijdelijk het verschil maken op lange termijn. En ja, het is duurder dan de andere systemen, maar ik ben ervan overtuigd dat binnen afzienbare tijd hetD-systeem de vaste standaard wordt, die trouwens meer dan welk systeem ook de klant zal weten te charmeren, ook diegene die vandaag absoluut niet in ventilatie gelooft."

WERKORGANISATIE

Bleys

Een gemiddelde woning van een systeem C voorzien neemt voor Bleys ongeveer twee tot drie mandagen werk in beslag; voor de installatie van een systeem D geldt ongeveer het dubbele. Concreet heeft Bleys daartoe op elk moment twee ploegen die separaat actief zijn: één ploeg die de vorige werf finaliseert en één die de volgende aansnijdt of voortzet. In heel drukke weken zien de mensen in vijf dagen tijd zo makkelijk tot tien verschillende werven passeren. Daartussen meandert bovendien de weekplanning die het onderhoud aan een aantal gefinaliseerde installaties regelt, want ook dat doet Bleys. Het resultaat is een complexe opvolging van de uitrusting en de materiaallijst voor de bestelwagens, omdat de materialen voor ventilatiesystemen nu eenmaal groot en volumineus uitvallen.  

GROEI EN AMBITIE

Bleys probeert op jaarbasis systematisch een omzetgroei van ruim 30% te realiseren, wat tot op heden ook steeds lukte. “Hoewel dit voor ons eerder een indicator is dan wel een drijfveer. Het spreekt voor zich dat efficiëntie en marge veel belangrijker zijn", spreekt hij.

DE FILOSOFIE VAN INVESTERINGEN

De investeringspolitiek van Bleys is gestoeld op de idee van het niet-besparen op de essentie: op alles wat mensen, voertuigen, gereedschappen, werkkledij of PBM's betreft wordt daarom principieel niet bespaard en dus per definitie geïnvesteerd. “Elk van deze elementen weerspiegelt uiteindelijk wie en wat wij als bedrijf zijn en meer nog waarvoor we staan" , besluit de zaakvoerder. Bleys wil in dit verband het menselijke kapitaal uitbreiden met een ervaren installateur: “Inderdaad, we breiden op permanente basis uit, en goede mensen met een gedreven kmo-instelling zijn hier op korte termijn dus zeer welkom."

BLEYS EN DE SOCIALE MEDIA

BleysTom Bleys blogt, hij doet dit tegelijkertijd via meerdere kanalen. Om enerzijds zijn naamsbekendheid als ventilatie-installateur warm te houden, maar ook om zowel bestaand als potentieel cliënteel de beste informatie te kunnen blijven bezorgen. Op regelmatige basis verschijnen er zo innoverende berichten rond ventilatie en de impact van een goed functionerend ventilatiesysteem op de gezondheid en duurzaamheid van de woning.