naar top
Menu
Logo Print

KOELEN EN VERWARMEN VIA BETONKERNACTIVERING

Betonkernactivering Betonkernactivering, kortweg BKA, is een bekend begrip geworden bij professionals uit de klimatisatiebranche. Het is een klimatisatiesysteem waarmee men zowel kan koelen als verwarmen, waarmee een totaalconcept heel goede economische, ecologische en comfortscores kan behalen, waarmee het toekomstbeeld van slimme elektrische en thermische netten wel duidelijk voelbaar dichterbij komt en waaruit de reflectie vlot ontstaat dat onze gebouwen thermisch comfortabel houden zonder CO2-uitstoot echt wel een haalbare kaart wordt. Zo heeft het GEOTABS-concept, de combinatie van geothermische warmtepompen (GEO-WP) en betonkernactivering (BKA), een energiebesparingspotentieel van 20 tot 70% in vergelijking met conventionele verwarmings- en koelinstallaties. Een globale systeemaanpak met oog voor de wederzijdse interactie tussen ontwerp en regeling is echter cruciaal om dit besparingspotentieel ook in de praktijk te realiseren.