naar top
Menu
Logo Print
13/05/2019 - EVERGREEN

THERMISCHE ZONNE-ENERGIE BIEDT DIVERSE MOGELIJKHEDEN

ZONNEBOILER VERLENGT LEVENSDUUR VAN VOLLEDIGE VERWARMINGSINSTALLATIE

Wie gebruik wil maken van zonne-energie, heeft vandaag diverse mogelijkheden om zonlicht om te zetten in een of andere vorm van energie. Een zonneboiler is een van die opties. Daarmee kan een gezin 50 tot 60 % van zijn jaarlijkse warmwaterbehoefte uit de zon halen en de verwarmingsfactuur met 15 tot 25 % doen dalen. Bovendien reduceert de huidige subsidieregeling de terugverdientijd van een zonneboiler tot minder dan tien jaar. Reden te meer om een thermische zonne-installatie ook voor uw klanten in overweging te nemen. Dit moet u weten.

zonne-installatie, zonneboilerVOOR CV OF SWW?

In de Benelux is het energetisch vermogen van de zon ongeveer 1.000 kWh/m² per jaar. In dit artikel leest u wat u met die energie wel en niet kan doen.

zonneboiler, zonne-installatie, collectorenWELK TYPE COLLECTOREN?

Zonnecollectoren werken zowel bij diffuus licht als bij direct zonlicht, maar de op­brengst is bij directe instraling natuurlijk wel gro­ter. Er zijn grosso modo twee soorten thermische zonnecollectoren: de vlakkeplaat- en de vacuümcollector.

zonne-installatie, zonneboiler, ZONNE-INSTALLATIES OP DRUK

De primaire kringloop van een zonne-installatie wordt in België op één van twee manieren gerealiseerd. Ofwel wordt er gewerkt met een leegloopsysteem, ofwel kiest men voor een zonne-installatie op druk. Hier bespreken we de druksystemen, met aandacht voor:

de opbouw van een zonne-installatie op druk;
de aandachtspunten bij opstart; en
de cruciale onderhoudshandelingen.

zonne-installatie, zonneboiler, leegloopsysteem, terugloopsysteemDRUKLOZE ZONNE-INSTALLATIES

Drukloze zonne-installaties - ook wel leegloop- of terugloopsystemen genoemd - hebben dezelfde prestaties als zonne-installaties op druk, maar andere aandachtspunten. We bespreken:

de opbouw van een leegloopsysteem; en
de opstart en het onderhoud.