naar top
Menu
Logo Print

ENERGIECENTRALES MOETEN INDIVIDUELE VERWARMING VERVANGEN

De term centrale stookplaats is in feite achterhaald. Stoken doet immers denken aan een verbrandingsproces waarbij er warmte wordt opgewekt. Dat, terwijl er in een warmtepomp of zonneboiler niet eens verbranding optreedt en sommige projecten behalve een warmte- ook een koudevraag hebben. Een betere naam is daarom energiecentrale.
Energie centraal opwekken en van daaruit transporteren naar verschillende eenheden wordt steeds meer gedaan en heeft een pak voordelen. In een gebouw dat over een energiecentrale beschikt, kunnen er immers makkelijk nieuwe en duurzame technieken worden geïntegreerd.

 

Schema energiestromenHET PRINCIPE

In een gebouw met een energiecentrale wordt de energie centraal geproduceerd (in plaats van op het niveau van de flats, kantooreenheden …) en via een leidingnet met daarin water in het gebouw gedistribueerd. Het leidingnet vormt in feite een lus die alle eenheden in het gebouw aandoet.

 SchemaDE VOOR- EN NADELEN

De centrale stookplaatsen kennen zowel voor- als nadelen. Zo zijn de energiecentrales zeer flexibel en gericht op de toekomst. Daardoor kunnen ze makkelijk aangepast worden.
Het grootste nadeel van centrale energieproductie is echter het verlies van energie langs het leidingnet. 

Leidingen onder de grondSOMMIGE STEDEN VERPLICHTEN CENTRALE STOOKRUIMTES

Ook steden zien steeds meer het licht als het komt op energiecentrales. Sinds eind 2017 is er in Antwerpen en Roeselare een stedenbouwkundige verordening van kracht die de voorziening van een centrale stook­ruimte met bijbehorende leidingschachten verplicht bij de nieuwbouw of herbouw van een collectief woongebouw. De belangrijkste reden van deze verplichting is om gebouwen toekomstklaar te maken. 

Foto Project Nieuw ZuidTOEPASSING: NIEUW ZUID

In Antwerpen wordt er al enkele jaren gewerkt aan Nieuw Zuid, een nieuwe, duurzame wijk langs de Scheldekaaien. Daar komen onder meer zo'n 2000 nieuwe woningen, twee nieuwe scholen en een sporthal. In het project is er gekozen voor een duurzame waterhuishouding. Dat gebeurt aan de hand van een aanleg van een warmtenet door de stad.