naar top
Menu
Logo Print
04/12/2018 - EVERGREEN

VERWARMEN MET GAS

CONDENSERENDE GASWANDKETELS BLIJVEN POPULAIR

De populariteit van condenserende gaswandketels valt niet te betwijfelen. Ze zijn dan ook compact en eenvoudig te voorzien van brandstof via een aansluiting op het aardgasnet, en kunnen zowel in centrale verwarming als in sanitair warm water voorzien. Toch betekent de populariteit niet dat installateurs op hun lauweren kunnen rusten. Zo vraagt het onderhoud van deze ketels voldoende aandacht, wordt er steeds meer gepleit voor hybrideoplossingen en zijn er ook op vlak van de brandstof zelf veranderingen op til.

HET ENE GAS IS HET ANDERE NIETrookgas 

Wie over een gasketel spreekt, veronderstelt doorgaans een aansluiting op het aardgasnet. Maar wist u dat er met verschillende soorten gas verwarmd kan worden, en dat dat vaak een specifieke afstelling van de installatie vergt? We gaan dieper in op:

stooklokaal, gasketelTYPISCHE FOUTEN BIJ PLAATSING GASCONDENSATIEKETELS

Fabrikanten constateren bij interventies regelmatig dezelfde fouten. We geven een overzicht van enkele typische plaatsings- en toepassingsfouten en hun gevolgen.

 

 

HOE EEN PROPAANGASINSTALLATIE REALISEREN?

gas

Wie wil verwarmen op gas is niet noodzakelijk gebonden aan het aardgasnet. Er is immers ook de mogelijkheid om met een gastank te werken, waarin propaangas in vloeibare vorm wordt opgeslagen. We gaan dieper in op de technische en wettelijke aspecten.

gasketels, onderhoudHOE HOU JE EEN GASKETEL IN TOPVORM?

Wil men een gasketel zo lang mogelijk in topconditie houden, dan is een jaarlijks onderhoud in feite geen overbodige luxe. Dit zijn daarbij de belangrijkste handelingen en aandachtspunten.

rookgasanalyse, verbrandingsgasanalyseHET HOE EN WAAROM VAN EEN JUISTE VERBRANDINGSGASANALYSE

Een centraal en wettelijk verplicht onderdeel van elk ketelonderhoud is het meten van de verbrandings- en andere waarden. Dankzij elektronische meetinstrumenten een schijnbaar eenvoudige opdracht, die evenwel heel wat aandacht vraagt.

Remeha Calenta AceRemeha Calenta Ace : de hypermoderne condensatieketel
Deze hypermoderne condensatieketel is uitgerust met een unieke automatische waterbijvulfunctie waardoor de druk in de verwarmingskring automatisch op peil wordt gehouden. Zowel voor de consument als voor de installateur is dit een hele verbetering. Vele consumenten nemen contact op met hun installateur met vragen rond een te lage druk van hun systeem. 

Meer info over de Calenta Ace vindt u hier.

file://fileserver/Magbeelden/MSNBE/MSNBE0162/A08/140822VAV0002.jpg

HYBRIDEOPLOSSINGEN

Er wordt steeds vaker geopperd om een gascondensatieketel te combineren met hernieuwbare energie. Een stelregel daarvoor is er niet; dé geschikte combinatie verschilt van case tot case. We bekijken de combinatie van een gasketel met: