naar top
Menu
Logo Print
28/08/2018 - EVERGREEN

HOE VEILIG ROOKGASSEN AFVOEREN

file://fileserver/Magbeelden/MSNBE/MSNBE0173/A10/151016VAV0006.jpg

Fabrikanten geven aan volgens welke configuraties hun verwarmingstoestellen kunnen werken 

Rookgassen kunnen gevaarlijk zijn en moeten daarom op een correcte manier het gebouw verlaten. Welke oplossing de beste is, is afhankelijk per situatie. Kan de gemetselde schouw worden behouden, moet die worden gevoerd of is er een volledig nieuw kanaal nodig? Uit welk materiaal moet de rookgasafvoer bestaan? Kan kunststof bij temperaturen hoger dan 120 °C? En wat met de toevoer van verbrandingslucht? Op al die, en nog meer, vragen geven we een antwoord. 

ROOKGASAFVOER

De elementaire functie van de rookgasafvoer is door een kachel of ketel geproduceerde rookgassen veilig afvoeren uit het gebouw. De rookgasafvoer bestaat in de regel uit drie componenten: de aansluiting, de schouw en de dakuitgang. Als vanzelfsprekend kan de opbouw van de rookgasafvoer afwijken en zijn andere rookgasafvoerconfiguraties mogelijk. Bij een renovatie bijvoorbeeld is het rookgasafvoerkanaal vaak langs de zijgevel te zien. De aansluiting loopt dan verticaal door de muur en buiten hangt de schouw tegen de gevel. Van een dakuitgang is dan geen sprake. Een rookgasafvoersysteem bestaat gebruikelijk uit kunststof, aluminium of inox.

SOORTEN ROOKGASAFVOERCONFIGURATIE

• Open of gesloten
• Parallel of concentrisch 

file://fileserver/Magbeelden/MSNBE/MSNBE0173/A10/151016VAV0010.jpg
Bij renovaties wordt een nieuw kanaal veel­al langs de zijgevel opgesteld

TOESTEL AANSLUITEN OP BESTAANDE SCHOUW

 Kan ik het bestaande rookafvoer­kanaal hergebruiken of niet?

EEN SCHOUW VOEREN

 Kan het bestaande schouwkanaal gevoerd worden?

EEN VOLLEDIG NIEUW SCHOUWKANAAL CREEREN

Bij een nieuwbouw, of als het be­staande schouwkanaal niet bruikbaar is, wordt een volledig nieuw schouw­kanaal gebouwd.

• Open systeem
• Gesloten systeem
• Doorgang door materialen

rookgasafvoer, vh technics, opsinoxUITDAGINGEN OP DE WERF

In de twee gebouwen van residentie Zilverzand te Hechtel-Eksel werden in totaal drie verwarmingsconcepten toegepast, elk met hun eigen specifieke oplossing voor rookgasafvoer. Op de werf leidde dat echter tot enkele onvoorziene uitdagingen en problemen.

Hier leest u welke oplossingen installateur Jan Goessens (VH Technics) daarvoor bedacht.

DE ROOKGASAFVOER VERBETEREN

Als er sprake is van probleemtrek (bv. als een continue afvoer van de rook­gassen niet gegarandeerd kan worden, doordat het gebouw van de buur de luchtstroom richting de schouw beïnvloedt), zijn er oplos­singen voorhanden om de schouwtrek te verbeteren. 

INGRIJPENDE GEVOLGEN DOOR STRENGERE ECODESIGN-REGELS

Vanwege strenger wordende Ecodesign-regels strenger moet de NOx-uitstoot van nieuwe cv-ketels steeds verder omlaag. Een nieuwe ketel plaatsen in een appartementsgebouw kan dan zeer delicaat worden. Ook het vervangen van open gastoestellen heeft in appartementsgebouwen zo zijn impact.