naar top
Menu
Logo Print

SLIM METEN LEIDT TOT SLIM INVESTEREN

Energiemonitoring in de praktijk

Schematische voorstelling van een energiemonitoringssysteem met modbusaansluiting.   De belangrijkste onderdelen zijn: (1) datalogger; (2) driefasige energiemeter; (3) monofasige energiemeter; (4) RF- gateway met aansluiting voor (5) digitale meter, (6) pulsentellers voor water en gas, en (7) smart plugs (draadloos)
Schematische voorstelling van een energiemonitoringssysteem met modbusaansluiting

Bij energiemonitoring worden totale en eventueel ook subverbruiken van een installatie over een bepaalde periode gemeten, geregistreerd en in kaart gebracht, met als doel inzicht te verwerven in het gebruik van de installatie. Dat levert tal van voordelen op. Zo worden onregelmatigheden ten gevolge van lekken of andere problemen snel opgemerkt, kan men, wanneer van toepassing, de geproduceerde zonne-energie slimmer gaan benutten, zal men bij verkoop of verhuur niet alleen het theoretisch maar ook het gemeten EPC kunnen voorleggen, kan men op voorhand afwegen welke investeringen al dan niet interessant zijn enzovoort. Allemaal 'wins' voor de eigenaar of de gebruiker, maar net zozeer voor de installateur. Energiemonitoring leidt in heel wat gevallen nu eenmaal tot het nemen van gerichte energiezuinige maatregelen.

COMPATIBILITEIT

Meetwaarden worden in overzichtelijke tabellen en grafieken gevisualiseerd. De gebruiker kan deze gegevens via een website, software of app raadplegen en op basis daarvan beslissingen nemen over zijn installatie
Meetwaarden worden in overzichtelijke tabellen en grafieken gevisualiseerd. De gebruiker kan deze gegevens via een website, software of app raadplegen en op basis daarvan beslissingen nemen over zijn installatie

Elk energiemonitoringssysteem bestaat uit meters, een datalogger en een interface voor visualisatie van de meetgegevens. Die laatste is steeds afhankelijk van de gebruikte datalogger, maar voor de meters kan men probleemloos gebruikmaken van toestellen van een andere fabrikant. De communicatie tussen meters en dataloggers gebeurt immers via standaardprotocollen - zij het draadloos, zij het via een bussysteem. Dat zorgt voor een hoge compatibiliteit. 

Plug-and-play

Sommige fabrikanten bieden echter ook totaalsystemen aan, waarbij meters en datalogger wel specifiek op elkaar afgestemd moeten worden. Het voordeel van deze systemen is dat de configuratie sneller en eenvoudiger verloopt - ze zijn grotendeels plug-and-play -; het nadeel dat ze minder configuratieopties en functionaliteiten hebben dan sommige andere systemen.

Domotica

Naast de klassieke combinatie van meters en dataloggers, laten ook veel domoticasystemen een koppeling met energiemeters en pulsentellers toe. In dat geval worden de meetwaarden geregistreerd en gevisualiseerd in de userinterface van het domoticasysteem zelf. Opnieuw geldt hier dat de functionaliteiten binnen deze configuratie veeleer beperkt zijn en dat doorgaans enkel de verbruiken gelogd worden. Het domoticasysteem heeft immers als eerste prioriteit om te schakelen. Energiemonitoring is in dit geval slechts bijzaak.

 

ENERGIEMONITORING IN DE PRAKTIJK

Totaal- en subverbruik

Energiemonitoring is gestoeld op drie belangrijke activiteiten: het meten, het registreren en het visualiseren van inkomende en uitgaande energie. Dat kan gebeuren voor het totaalverbruik van een gas-, stookolie-, en/of elektrische installatie, maar bijvoorbeeld ook voor het subverbruik van de warmtepomp, verlichting, ventilatie enzovoort.

Componenten

Elk energiemonitoringssysteem, ongeacht of het enkel totaal- of ook subverbruiken registreert, bestaat uit drie belangrijke onderdelen:

  • energiemeters voor elke te meten verbruikskring;
  • een datalogger met lokale of centrale server voor registratie en opslag van de meetwaarden;
  • een interface voor de visualisatie op computer, tablet of smartphone.

 

METEN

Op elke te meten verbruikskring, of dat nu gas, water, stookolie of elektriciteit is, dient er een energiemeter geplaatst te worden. Voor elektriciteit zijn volgende types de belangrijkste:

Digitale energiemeter

Individuele energiemeters

Smart plugs

 

REGISTREREN

Om de meetwaarden van de verschillende energiemeters daadwerkelijk te kunnen gebruiken, wordt elk energiemonitoringssysteem voorzien van een datalogger. Deze zorgt voor de periodieke registratie van gegevens en de opslag ervan op een lokale of centrale server.

Dataloggers met busaansluiting

Draadloze dataloggers

 

VISUALISEREN

Ten slotte is elke datalogger, zij het via een lokale, zij het via een centrale server, gekoppeld aan een welbepaalde interface: een webpagina, een smartphoneapp of een aparte software.

Configuratie

Visualisatie