naar top
Menu
Logo Print

Bond Beter Leefmilieu reageert op Vlaams regeerakkoord

"Het bindend doel voor 2030 zal hiermee niet bereikt worden"
magazine

“Vanuit milieu-oogpunt presenteert de regering Jambon 1 een tegenstrijdig regeerakkoord.” Dat stelt Bond Beter Leefmilieu. “Langs de ene kant zijn er lovenswaardige engagementen voor meer natuur, vergroening van de landbouw en kernversterking. Langs de andere kant wordt de grootste bedreiging voor de biodiversiteit - de klimaatverandering - onvoldoende aangepakt.”

“Het bindende doel voor 2030, -35% broeikasgasemissies van gebouwen, transport en landbouw (non-ETS), zal niet bereikt worden met dit akkoord”, zegt BBL beleidscoördinator Mathias Bienstman. “De groei van het vrachtverkeer en de industriële emissies zullen blijvend wegen op de luchtkwaliteit. Wel positief zijn de uitfasering van stookolieketels, dieselbussen en energieverslindende straatverlichting. Het beleid rond circulaire economie zet terecht in op circulair bouwen en aanbestedingen, maar is verder bijzonder vaag en schiet te kort in ambitie.” 

“We moeten kansen grijpen van vergroening en onze verantwoordelijkheid opnemen voor de volgende generaties. Het zijn de regio's in Europa die het eerst en het snelst veranderen door een sterk milieubeleid, die jobs creëren, nieuwe bedrijfsactiviteit aantrekken en de leefkwaliteit verhogen. Bij de vertaling van het regeerakkoord naar concreet beleid kan Vlaanderen zich sterker inschakelen in de Europese dynamiek naar een koolstofneutrale en circulaire economie.”