naar top
Menu
Logo Print

Vlaams Energie- & Klimaatplan

Vlaamse regering neemt Energiepact op in Vlaams Energie- en Klimaatplan
magazine

De Vlaamse regering heeft beslist het interfederaal Energiepact op te nemen in het Vlaams Energie- en Klimaatplan, waarin ze haar eigen engagementen zal bepalen. De regering wil zo de bevoorradingszekerheid garanderen en de klimaatdoelstellingen helpen realiseren. Tegen de zomer wil ze afspraken maken met de andere regeringen van het land over de concrete verdeling en financiering van de inspanningen. Het streefdoel van 40% hernieuwbare elektriciteit in België tegen 2030, is op die manier haalbaar.
De Vlaamse regering wilt ook de concurrentiekracht van de bedrijven garanderen. Dat zal ze doen door een energienorm uit te werken met de andere regeringen, zoals in het Vlaamse en federale regeerakkoord staat. Eerder werd de “supercap” uitgewerkt voor de meest energie-intensieve bedrijven. “Tegelijk zullen we waken over de energiefactuur voor de gezinnen met speciale aandacht voor een actief energie-armoedebeleid” zegt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein.”De Vlaamse regering engageert zich voluit om werk te maken van de energietransitie. We garanderen de bevoorradingszekerheid en helpen de Europese klimaatdoelstellingen mee te realiseren”, aldus de minister. “Het energiepact maakt iedereen duidelijk wat de langetermijnvisie is voor ons land. Het Vlaams Energie- en Klimaatplan zal die visie meteen omzetten in een concreet actieplan.”