naar top
Menu
Logo Print

“Overdreven aandacht voor elektrificatie verwarming”

Andere opties moeten ook worden onderzocht
magazine

ATTB vindt de overdreven aandacht voor de elektrificatie van onze verwarming een storende factor. Volgens de Belgische vereniging van leveranciers van verwarmingsmateriaal biedt ook de overschakeling naar hoogcalorisch gas en de toenemende connectiviteit van verwarmingsinstallaties mogelijkheden om de CO2-uitstoot te verminderen. ATTB stelt ook dat een verstandig energiebeleid steeds moet gebaseerd zijn op de principes van de Trias Energetica én dat het hoog tijd wordt voor een stabiel energiepact met een groene taxshift. “2017 was geen slecht jaar, maar het kan (veel) beter” aldus ATTB. “De ontwikkelingen in de markt van de verwarming zijn het best te omschrijven als 'meer van hetzelfde'. De algemene verkoop van thermische installaties kent een lichte groei en de trends van de vorige jaren zetten zich door: de verkoop van stookolieketels daalt verder, terwijl gaswandketels wat terrein winnen. Warmtepompen en vooral warmtepompboilers kunnen mooie groeicijfers voorleggen, maar blijven een vrij bescheiden marktaandeel vertegenwoordigen. Opvallend is de sterke daling van het aantal thermische zonnecollectoren (zonneboilers), een sector die het al een tijd moeilijk heeft.” ATTB pleit voor een langetermijnvisie. “Als de overheid tegenstrijdige signalen uitzendt en om de haverklap van koers wisselt, werkt dat ontmoedigend op de bereidheid tot investeren. De consument moet geactiveerd en gestimuleerd worden.”