naar top
Menu
Logo Print

Energieprijs zal met 40 tot 100% stijgen

Grote investeringen in hernieuwbare capaciteit nodig
magazine

Het sluiten van onze kerncentrales kan de CO2-uitstoot bij de productie van elektriciteit tegen 2030 met 50 procent doen toenemen. Dat is een van de opvallende conclusies uit Energietrilemma, het nieuwste boek van professor Johan Albrecht. Albrecht analyseerde verschillende scenario’s bij het al dan niet sluiten van onze kerncentrales. Hij toetste al die scenario’s aan drie parameters: dat onze elektriciteit beschikbaar, duurzaam en betaalbaar moet zijn. “Een van de scenario’s toont aan dat de sluiting van kerncentrales belangrijke gevolgen zal hebben op het milieu. Als de regering beslist om tegen 2030 alle kerncentrales te sluiten, kan de CO2-uitstoot bij de productie van elektriciteit tegen die tijd met vijftig procent stijgen. Het capaciteitsverlies van de kerncentrales moet goed gemaakt worden door de bouw van bijkomende gascentrales. Andere alternatieven, zoals zonne- en windenergie zijn weersafhankelijk en kunnen de vraag niet volgen”, aldus Johan Albrecht. “Volgens mijn berekeningen kan de CO2-uitstoot in 2030 verhogen met 48 tot zelfs 78 procent tegenover vandaag. Bij handhaving van een deel van de kerncentrales - beperkt tot 4.000 megawatt - zal de CO2-uitstoot bij de productie van elektriciteit met 13 procent dalen. In een radicaal scenario waarbij een daling van de vraag gecombineerd wordt met een zeer hoge hernieuwbare capaciteit - inclusief biomassa - en een hoge opslagcapaciteit, kan de CO2-uitstoot zelfs dalen met 22 procent. Welk scenario men ook gaat kiezen: sluiting van de kerncentrales, meer gascentrales bouwen of meer hernieuwbare energie, één ding staat vast: de energieprijs voor gezinnen en bedrijven kan over dertien jaar tussen 40 en 100 procent stijgen tegenover vandaag. Deze toename zal vooral het gevolg zijn van de grote investeringen in hernieuwbare capaciteit. Er zullen ook gascentrales moeten bijkomen om de energiezekerheid in 2030 te garanderen.”

Reacties
  • Bericht van Alex Polfliet op 24/01/2018:
    Niemand kan de elektriciteitsprijs of andere energieprijzen op middellange tot lange termijn voorspellen. Alle voorspellingen uit het verleden blijken achteraf lachwekkend te zijn geweest. De Commissie Ampère (bestaande uit 10 gerenommeerde Belgische universiteitsprofessoren) voorspelde in 2000 dat tegen 2015 de olieprijs 180 $/vat zou staan. Dat bleek in realiteit gemiddeld 59,94 $ te zijn geweest...