naar top
Menu
Logo Print

EBO’s verlengd tot 2022

Al besparing van 3,61% gerealiseerd
magazine

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Energie Tommelein en Minister van Economie Muyters de verlenging van de EnergieBeleidsOvereenkomsten (EBO’s) tot 2022 goedgekeurd. Het gaat om de overeenkomsten met meer dan 300 energie-intensieve bedrijven die zich geëngageerd hebben om energiebezuinigende maatregelen te nemen. “De eerste termijn heeft een mooi resultaat opgeleverd: een energiebesparing van 3,61% van het primaire energieverbruik. Dankzij de verlenging maken we een tweede forse besparingsronde mogelijk”, aldus Bart Tommelein. Sinds begin 2015 sloot de Vlaamse overheid EnergieBeleidsOvereenkomsten af met meer dan 300 energie-intensieve bedrijven. De bedrijven engageren zich daarin om energie te besparen: bij de start wordt een energieaudit uitgevoerd, waaruit dan een energieplan vloeit. Na vier jaar volgt een eerste evaluatie, en wordt het energieplan aangepast. In ruil legt de Vlaamse Overheid geen bijkomende administratieve lasten of nieuwe regelgeving op, en biedt ze de nodige ondersteuning. De eerste resultaten van de EnergieBeleidsOvereenkomsten (EBO’s) zijn zeer positief. Het resultaat is een besparing van 3,61 % van het totale primaire energieverbruik, goed voor 17,4 PJ (PetaJoule) of 4833 GWh. Daarvan is ongeveer twee derde brandstofbesparing (12 PJ) en een derde elektriciteitsbesparing (5,4 PJ). De bedrijven bespaarden samen ook zo’n 1.400 kton CO2.